Wetenschappelijke basis

Inzichten vanuit ons lopend onderzoek

Sportteams


Aangezien LeadingInsights verbonden is aan het departement Bewegingswetenschappen vormt de sportwereld de bakermat van ons verhaal. Een decennium lang wetenschappelijk onderzoek rond leiderschap binnen sportteams heeft ervoor gezorgd dat we in dit onderzoeksdomein bij de absolute wereldtop horen.

Deze wetenschappelijke studies gaven ons inzicht in wat de essentiële leiderschapsrollen zijn die door spelers kunnen opgenomen worden, wat de rol van de teamkapitein is, en wat de voordelen zijn van gedeeld leiderschap, zowel naar het teamfunctioneren als naar het welzijn van de spelers.

Elk van onze assessment-producten (meer bepaald Shared Leadership Mapping en Social Insights Mapping), alsook ons globale 5RS Leiderschapsontwikkelingsprogramma steunt dan ook op een uitgebreide wetenschappelijke basis.

Gedetailleerde informatie over ons onderzoek kan je terugvinden op onze onderzoekspagina.

Ons wetenschappelijk onderzoek heeft zich tot nog toe in hoofdzaak gericht op teamsporten. Een recente interventiestudie binnen atletiek toont echter aan dat onze Shared Leadership Mapping en ons 5RS-Traject ook heel wat voordelen kunnen bieden voor trainingsgroepen van individuele sporten. Zo bleek dat trainingsgroepen waarin we een structuur van gedeeld leiderschap hadden opgezet en versterkt significant beter scoorden qua motivationeel klimaat, teamvertrouwen, en mentale weerbaarheid dan trainingsgroepen die onze interventie niet kregen aangeboden. Steunend op deze positieve evidentie, wordt deze onderzoekslijn richting individuele sporten in de toekomst verder uitgebreid.

Daarnaast hebben we ook een onderzoekslijn lopende die focust op de cross-culturele dimensie van ons verhaal. Hierbij gaan we na of onze gebruikte principes gelden in diverse culturen. Ook wordt hier de effectiviteit van onze producten getest ver over de grenzen heen.

Organisaties

Binnen de organisatieliteratuur is er reeds heel wat geweten over de voordelen van gedeeld leiderschap. Zo hebben vele studies aangetoond dat gedeeld leiderschap een betere voorspeller is van teameffectiviteit dan verticaal leiderschap (waarbij de formeel leidinggevende dirigeert vanuit een hiërarchische leiderschapspositie). Er is echter heel weinig onderzoek dat meer inzicht biedt over hoe dit gedeeld leiderschap het best kan geïmplementeerd worden. Door de groeiende vraag van organisaties om onze assessments en leiderschapsprogramma’s ook bij hen toe te passen, hebben we de afgelopen 5 jaar alvast heel wat ervaring kunnen opbouwen binnen deze context.

Vanuit ons onderzoek binnen de sportwereld én vanuit onze opgebouwde praktijkexpertise binnen organisaties geloven wij er sterk in dat onze aanpak ook binnen organisaties een sterke meerwaarde kan leveren. We delen hierbij graag met jullie welke evidentie reeds bestaat voor de principes onderliggend aan onze programma's. Daarnaast geven we jullie ook graag inzicht wat onze lopende onderzoeksprojecten zijn en in welke fase deze zich bevinden.

Bestaande evidentie voor onderliggende principes

We lijsten de belangrijkste wetenschappelijke onderbouwde principes met enkele sleutelreferenties hier graag voor je op:

 • Evidentie rond het belang van gedeeld leiderschap binnen organisaties:
  • Nicolaides, V. C., LaPort, K. A., Chen, T. R., Tomassetti, A. J., Weis, E. J., Zaccaro, S. J., & Cortina, J. M. (2014). The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships. The Leadership Quarterly, 25(5), 923-942.
  • Pearce, C. L., & Conger, J. A. (Eds.). (2003). Shared leadership: Reframing the hows and whys of leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Evidentie rond de kracht van leiders om een gedeelde identiteit (een gedeeld ‘wij-gevoel’) binnen hun team te creëren en te versterken:
  • De sociale identiteitsbenadering rond leiderschap: Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2011). The new psychology of leadership: Identity, influence and power. New York: Psychology Press.
 • Evidentie rond het belang van een gedeelde teamidentiteit naar gezondheid en welzijn toe:
  • Haslam, C., Jetten, J., Cruwys, T., Dingle, G., & Haslam, S. A. (2018). The new psychology of health: Unlocking the social cure. London: Routledge.
 • Evidentie rond de effectiviteit van het 5R Traject (dat eveneens deel uitmaakt van onze producten en de basis vormt voor het 5RS Traject):
  • Haslam, S. A., Steffens, N. K., Peters, K., Boyce, R. A., Mallett, C. J., & Fransen, K. (2017). A social identity approach to leadership development: The 5R program. Journal of Personnel Psychology, 16(3), 113-124.

Er is dus al heel wat evidentie is voor de onderliggende theoretische principes waar onze programma’s op gesteund zijn. Verder werd ook ons 5R programma ontwikkeld en reeds wetenschappelijk getest binnen een organisatiecontext. Tot slot werd ook de nodige praktijkervaring opgebouwd rond ons 5RS programma en werd hierrond een wetenschappelijke case study uitgevoerd. Als expertisecentrum binnen KU Leuven willen we de effectiviteit van ons 5RS programma echter ook uitgebreid wetenschappelijk onderbouwen binnen de organisatiecontext. Om dit te realiseren, kregen we in 2018 een speciale projectfinanciering vanuit KU Leuven en wordt er ook een samenwerking opgestart met ESF (Europees Sociaal Fonds). We schetsen hierbij graag de stand van zaken met betrekking tot dit lopende onderzoek.

Lopend onderzoek

Onderzoek 1: Cross-sectionele studie
 • Status: afgewerkt
 • Doel: Nagaan of onze aangetoonde principes binnen de sportwereld ook van kracht zijn binnen een variëteit van organisaties.
 • Wetenschappelijke resultaten:
  • Een leiderschapsstijl die gericht is op het ‘empoweren’ van medewerkers hangt samen met een betere leiderschapskwaliteit binnen het team.
  • Wanneer een team betere leiders heeft binnen het team (hier taak-, motivationele, sociale en externe leiders naar analogie bij sportteams), zullen de teamleden ook een sterkere gedeelde teamidentiteit (een ‘wij’-gevoel) ervaren.
  • Deze gedeelde teamidentiteit is op zijn beurt gelinkt met een verhoogde teameffectiviteit, alsook een verhoogd welzijn (hogere werktevredenheid en lagere burn-out).
  • Teams met sterkere leiders binnen hun team ervaren hun formeel leidinggevende als betere leider (dit als op taak-, motivationeel, sociaal en extern vlak).

Onderzoek 2: Kwalitatieve en kwantitatieve studie

 • Status: lopend
 • Doel: Identificatie van de essentiële leiderschapsrollen binnen organisaties.
  • Via zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden willen we kijken welke leiderschapsgedragingen essentieel zijn binnen organisaties.
  • Hierbij gaan we eveneens na of deze set van essentiële leiderschapsrollen verschilt tussen profit en non-profit organisaties en tussen verschillende hiërarchische niveaus binnen een organisatie (bv. directieteam vs. team van arbeiders).
 • Gevolg:
  • Voor onze Shared Leadership Mapping bepalen we op dit moment samen met de leidinggevende de essentiële leiderschapsrollen voor het team.
  • Op basis van de resultaten van deze studie kunnen we in de toekomst concreet advies geven rond welke leiderschapsrollen belangrijk zijn op mee op te nemen in dit assessment.

Onderzoek 3: Interventiestudie

 • Status: gepland (najaar 2020)
 • Doel: de effectiviteit van onze Shared Leadership Mapping, gecombineerd met het 5RS Traject testen binnen een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6