Identiteitsversterkend leiderschap

The leaders who work most effectively, it seems to me, never say "I." And that's not because they have trained themselves not to say "I." They don't think "I." They think "we"; they think "team." They understand their job to make the team function. They accept responsibility and don't sidestep it, but "we" gets the credit. This is what creates trust, what enables you to get the task done.

Peter F. Drucker

Identiteitsversterkend leiderschap bestaat uit de 4 volgende dimensies.

Allereerst slagen goede leiders erin een gedeelde teamidentiteit te creëren. Ze hebben het talent om mensen samen te brengen en creëren een gevoel van samenhorigheid binnen de groep. Ze laten hun collega’s ervaren dat ze deel uitmaken van één hecht team dat dezelfde normen en waarden nastreeft.

Ten tweede slagen deze leiders er ook in om deze identiteit te belichamen en te tonen waar hun team voor staat. Ze stellen dus een voorbeeld en maken duidelijk wat het betekent om deel uit te maken van deze groep.

Ten derde zullen deze leiders er alles aan doen om deze gezamenlijke identiteit te verbeteren en het wij-gevoel een nog positiever imago te geven. Deze dimensie houdt in dat leiders opkomen voor hun team en steeds de belangen van het team voor ogen hebben, eerder dan hun eigen belang.

Tot slot is het essentieel dat leiders de gecreëerde teamidentiteit ook verder inbedden in de praktijk. Dit kunnen ze doen door activiteiten te bedenken die het team beter doen samenhangen en het team efficiënter laat werken. Deze activiteiten maken het mogelijk voor de teamleden om hun gedeeld identiteit te beleven en te versterken.

Samengevat, effectief leiderschap bestaat niet alleen uit het creëren van een wij-gevoel. Goede leiders stellen zelf ook een voorbeeld door de waarden en normen van de groep te belichamen. Ze stellen de belangen van de groep en de leden centraal, eerder dan eigenbelang en creëren opportuniteiten voor de collega’s om hun identiteit ook te beleven.

Is dit soort leiderschap evident? Absoluut niet! 

Is het eenvoudig? Ook dat durven we niet te beweren, het vraagt immers een extra inspanning. 

Is het het waard? Absoluut! Dat kunnen we vanuit onderzoek bevestigen met bewezen effecten op de teameffectiviteit, evenals op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers!