Hoe kunnen wij jouw organisatie helpen?

Gedeeld leiderschap en het loslaten van controle en sturing voelen soms aan als een sprong in het diepe. Toch blijkt het delen van verantwoordelijkheden een zeer sterke motivator voor je medewerkers, die niet enkel hun mentaal welzijn versterkt maar ook leidt tot betere prestaties. Onderzoek bevestigde immers dat organisaties die kiezen voor gedeeld leiderschap performanter zijn dan organisaties die nog steunen op het hiërarchische top-down model.

Lees hier meer over de voordelen van gedeeld leiderschap.

Bekijk hier een inspiratievideo rond gedeeld leiderschap binnen organisaties.

Ondanks het veelbelovende potentieel van gedeeld leiderschap, blijkt de uitvoering in de praktijk niet altijd eenvoudig. Hoe weet ik wie de beste leiders zijn in mijn team? Onze ervaring leert ons alvast dat het leiderschapstalent zelden bij één enkele persoon zit, maar eerder verdeeld over het team. En hoe kan ik het leiderschapspotentieel van mijn medewerkers maximaal ontplooien?

Om jou een antwoord te bieden op bovenstaande vragen en jou te helpen om een effectieve structuur van gedeeld leiderschap te implementeren binnen jouw team, ontwikkelden we volgende producten.

 • Inspiratiesessie

  Onze lezingen dienen als inspiratiebron voor leidinggevenden. We delen hierbij onze wetenschappelijke inzichten en ervaringen, alsook concrete tips om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.

  Lees meer
 • Assessments

  Onze Shared Leadership Mapping zorgt voor een helder inzicht in de anders onzichtbare structuren van jouw organisatie en geeft je een glasheldere kijk op wie de sleutelfiguren zijn binnen jouw team.

  Onze Social Insights Mapping brengt de sociale relaties binnen jouw team in kaart.

  Lees meer
 • Ontwikkelingstrajecten

  Onze programma's helpen jou om het leiderschapspotentieel binnen jouw team optimaal te benutten, en versterken daarnaast ook de teamidentiteit ─ het ‘wij’-gevoel ─ binnen de groep.

  Lees meer

Waar wij trots op zijn...

Interesse in wat wij jou kunnen bieden?