Onze leiderschapsvisie

Share. Connect. Perform.

Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

Samenwerken, je goed voelen in je team, gewaardeerd worden, en de kans krijgen om jezelf te ontwikkelen; het zijn maar enkele ingrediënten die ervoor zorgen dat mensen het beste in zichzelf naar boven halen. Gezien leiders (zowel de formele leider als de leiders binnen het team) perfect geplaatst zijn om een dergelijke omgeving vorm te geven, heeft Leading Insights als belangrijkste doel dit leiderschap te versterken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Door mensen in te zetten op hun talenten en hen het nodige draagvlak te geven, kunnen leiders het potentieel van hun teamleden maximaal ontplooien. Het opzetten van een structuur van gedeeld leiderschap alsook het toewerken naar een gedeelde teamidentiteit komt zo niet enkel de prestaties, maar ook het welzijn van het team ten goede. 

Op basis van meer dan een decennium lang eigen onderzoek rond dit topic, heeft Leading Insights een specifieke en klare kijk op leiderschap ontwikkeld: Share. Connect. Perform.

Share.

In onze visie stappen we af van het hiërarchische leiderschapsmodel waarbij de leider dirigeert en stuurt vanuit een hiërarchische positie. Onze onderzoeksbevindingen hebben ons immers geleerd dat de meest succesvolle teams gekenmerkt worden door teamleden die het nodige draagvlak krijgen om zelf mee initiatief te nemen en actief betrokken te worden bij het opzetten en uitwerken van doelstellingen.

Belangrijk, we kiezen hierbij bewust niet voor een model van zelfsturende teams, aangezien de leidinggevende een belangrijke functie heeft in het opzetten en coördineren van een structuur van gedeeld leiderschap. Ons hybride model steunt dus op het coördinerende talent van de leidinggevende maar creëert de nodige ruimte om het potentieel binnen het team te ontplooien. 

Leading Insights heeft als doel jou te helpen bij het opzetten van een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap.

Belangrijk hierbij is dat de talenten van de teamleden maximaal benut worden in verschillende leiderschapsrollen; sommigen excelleren in het opzetten en coördineren van strategische initiatieven, anderen zijn dan weer onmisbaar voor een goede sfeer in het team, en nog anderen floreren in de communicatie naar de buitenwereld toe. Elk van deze aspecten is essentieel voor een goed teamfunctioneren. Het is dan ook cruciaal dat de juiste teamleden worden aangeduid om het voortouw te nemen om deze aspecten in goede banen te leiden.

Om te verzekeren dat de aangeduide leiders het nodige draagvlak hebben binnen het team, vertrekt onze leiderschapsanalyse vanuit de kwaliteiten die de teamleden elkaar toebedelen. Onze leiderschapsanalyse biedt jou vervolgens inzicht in het anders onzichtbare leiderschapsnetwerk dat bepalend is voor het functioneren van jouw team op elk van deze aspecten. Het resultaat is een glasheldere kijk op de sleutelfiguren binnen jouw team. Hiermee heb je de sleutel in handen om de juiste leiders aan te duiden en zo de talenten binnen jouw team optimaal te benutten.

Connect.

Na het opzetten van een structuur van gedeeld leiderschap is het belangrijk om het leiderschapspotentieel van de aangeduide leiders verder te ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek wees hierbij op de kracht van identiteitsversterkend leiderschap. De meest succesvolle leiders bleken die leiders te zijn die erin slagen om een gedeeld ‘wij’ gevoel ─ een gedeelde sociale identiteit ─ te creëren binnen hun team. In deze teams voelen de teamleden zich sterk verbonden met hun team. Bovendien denken en handelen ze in functie van het teambelang (als ‘wij’ en ‘ons’) in plaats van hun eigenbelang (als ‘ik’ en ‘mij’).

Deze sterke gedeelde teamidentiteit leidt op zijn beurt tot een beter functioneren binnen het team, gekenmerkt door beter teamwork, een sterkere veerkracht wanneer het team met hindernissen geconfronteerd wordt, evenals betere prestaties. Daarnaast werd ook een sterke samenhang gevonden met het welzijn van de teamleden; een hogere tevredenheid op het werk, een betere gezondheid en minder burn-out.

Op basis van deze inzichten ontwikkelden we een programma dat leiders aanleert hoe ze dit ‘wij’ gevoel binnen hun team kunnen aanwakkeren. Tijdens de workshops begeleiden we de aangeduide leiders samen met hun teams in een proces om hun teamidentiteit scherp te stellen en deze vervolgens te realiseren in de praktijk. Op deze manier verbeteren we niet enkel de leiderschapskwaliteit van de leiders, maar creëren we ook een belangrijke hefboom om het teamfunctioneren en het welzijn van de teamleden te verhogen.

Perform.

Het zichtbaar maken, benutten en verder ontwikkelen van het leiderschapspotentieel binnen een team leidt niet enkel tot betere prestaties, maar ook tot een hoger welzijn van de teamleden. Onze leiderschapsanalyse en –programma hebben als doel leidinggevenden te helpen om dit proces te doorlopen en de beoogde effecten te genereren.

Hoewel leiders soms vrezen dat ze door het kiezen voor gedeeld leiderschap inboeten aan status of gezag, werd dit door ons onderzoek ontkracht. Sterker zelfs, leiders die kiezen voor gedeeld leiderschap worden aanzien als betere leiders door hun teamleden. Laat dit een motivatie zijn om van start te gaan met dit veranderingsproces.

Door te vertrekken van een sterk wetenschappelijk onderbouwde basis, hopen wij dat onze uitgewerkte analyses en programma’s op een duurzame manier kunnen bijdragen tot performantere en gezondere teams!