Shared Leadership Mapping


Goed leiderschap omvat veel verschillende kwaliteiten. Dit gaat van tactisch inzicht, over motivationele capaciteiten en empathisch vermogen, tot sterke communicatieve vaardigheden. Deze eigenschappen kunnen we samenbrengen in vier verschillende leiderschapsrollen, elk essentieel binnen een team:

Taakleider

De taakleider neemt de leiding op het veld, focust op teamdoelstellingen en helpt bij het nemen van tactische beslissingen.

Motivationele leider

De motivationele leider moedigt teamgenoten aan om zich voluit in te zetten, spreekt hen moed in en leidt de emoties op het veld in goede banen.

Sociale leider

De sociale leider zorgt voor een goede verstandhouding en sfeer binnen het team en wordt door teamgenoten aanzien als vertrouwenspersoon.

Externe leider

De externe leider is verantwoordelijk voor de communicatie met de buitenwereld, waaronder bijvoorbeeld pers en clubbestuur.

Durf voor de invulling van deze vier rollen verder te kijken dan jouw teamkapitein. Uit onderzoek blijkt dat deze leiderschapsrollen slechts in 1 op 100 teams door één en dezelfde persoon opgenomen worden. Dit hoeft echter geen probleem te vormen, integendeel zelfs. Ons onderzoek toonde immers aan dat teams met gedeeld leiderschap, waarbij de vier leiderschapsrollen worden ingevuld door verschillende personen, gekenmerkt worden door een sterker teamvertrouwen, een sterkere teamsamenhang en een hogere plaats op de rangschikking, in vergelijking met teams waarin één speler het beste scoort op elk van de vier leiderschapsrollen.

"The quality of your team leaders can make or break your season."

Sandra Kay Yow, de coach die het Amerikaans dames basketbalteam naar Olympisch goud leidde.

De juiste leiders aanduiden is dus de sleutel tot succes. En hier willen we jou graag bij helpen met onze Shared Leadership Mapping analyse: gevalideerd binnen onderzoek én op het veld! 

Onze leiderschapsanalyse vertrekt vanuit een online assessment waarin de teamleden elkaars leiderschapskwaliteiten beoordelen op elk van de vier leiderschapsrollen. Spelers kunnen dit assessment thuis invullen, wat maximaal een half uur in beslag neemt. Met onze innovatieve technologie brengen we vervolgens het anders onzichtbare netwerk in kaart dat bepalend is voor de teamcultuur. Het resultaat is een glasheldere kijk op de sleutelfiguren binnen jouw team.

Belangrijk 

Het resulterende leiderschapsrapport wordt vertrouwelijk behandeld en enkel met jou als coach/sportpsycholoog gedeeld. De resultaten worden niet doorgegeven aan individuele spelers.

Wat houdt dit leiderschapsrapport in?

1. Een leiderschapsnetwerk voor elk van de 4 rollen.

Het leiderschapsnetwerk is een visuele weergave van de onderlinge leiderschapsverhoudingen tussen de teamleden.

  • Hoe groter het knooppunt van een speler, hoe meer deze persoon als goede leider wordt aanzien door zijn/haar teamgenoten.
  • De pijlen duiden op percepties van zeer goed leiderschap (donkerblauwe volle lijnen) en goed leiderschap (lichtblauwe stippellijn).
  • Indien men ervoor kiest om de coach mee op te nemen in deze leiderschapsanalyse wordt het knooppunt van de coach geel gemarkeerd. Dit is echter geen verplichting.

Door het in kaart brengen van deze leiderschapsstructuur wordt duidelijk of de belangrijkste leiders door het volledige team als goede leider worden aanzien of slechts door een beperkt deel van hun teamgenoten. Verder laat deze visualisatie je ook toe om eventuele subgroepen te identificeren.2. Graadmeters bieden inzichten op teamniveau

Naast een visuele weergave van de leiderschapsstructuur binnen het team, wordt voor elk van de leiderschapsrollen ook algemene netwerkinformatie gerapporteerd. Zo geeft het de graadmeter over het leiderschapspotentieel binnen het team inzage in hoeveel leiderschapskwaliteit er binnen de groep aanwezig is.


Daarnaast geeft de graadmeter rond de leiderschapsstructuur binnen het team aan in welke mate het leiderschap verdeeld is binnen het team. Een hiërarchische leiderschapsstructuur duidt hierbij op een sterk gecentraliseerd netwerk waarbij één persoon duidelijk de leiding neemt en waarbij er weinig ruimte is voor initiatief van andere teamleden. Een structuur van gedeeld leiderschap duidt er anderzijds op dat het leiderschap gedeeld wordt door meerdere personen binnen het team. Idealiter hebben teams een groot leiderschapspotentieel dat verdeeld wordt over verschillende teamleden.

Deze informatie laat je toe om de leiderschapsstructuur van verschillende teams te vergelijken of om eenzelfde team op te volgen doorheen de tijd.

3. Detailscores voor elke speler brengen dieper inzicht

Tot slot wordt voor elk van de leiderschapsrollen ook een grafiek bijgevoegd die voor elke speler binnen het team detailscores weergeeft. Zo kan je voor elk van de spelers aflezen in welke mate zij in een bepaalde leiderschapsrol als goede leider worden gepercipieerd, zowel door hun teamgenoten als door hun coach. Daarnaast vind je ook telkens terug in welke mate spelers zichzelf waarderen in de betrokken rol. Tot slot rapporteren we ook de mate waarin spelers gemotiveerd zijn om een bepaalde leiderschapsrol binnen dit team op te nemen. 


4. Duidelijke conclusies zetten jou op pad om een structuur van gedeeld leiderschap te implementeren.

Voor elk van de 4 leiderschapsrollen worden de belangrijkste cijfers en relaties uitgelicht in een samenvattende tekst. Met deze info kan je aan de slag om een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap te implementeren in jouw team en de samenwerking verder te optimaliseren. We formuleren enkele conclusies die je kan samenleggen met jouw inzichten in het team om zo tot de meest optimale rolverdeling te komen. 

Wat mag je verwachten?

Dit leiderschapsrapport geeft je inzicht in de sleutelfiguren binnen jouw team. Je kan deze inzichten hanteren om jouw eigen leiderschap gerichter te delen. Zo kan je de spelers met het grootste leiderschapspotentieel en een breed draagvlak binnen het team ook formeel benoemen in hun leiderschapsrol. Door deze teamleden meer verantwoordelijkheid te geven, verhoog je het draagvlak bij beslissingen, alsook de toewijding en motivatie van de teamleden. Verder duidt ons onderzoek op heel wat positieve gevolgen van een dergelijke structuur van gedeeld leiderschap, zowel voor het teamfunctioneren, de prestaties, als het welzijn van de spelers.

Interesse in deze leiderschapsanalyse voor jouw sportteam?