5RS Traject

Het 5RS Traject

Wil je de sterktes van een gedeelde teamidentiteit combineren met de voordelen van gedeeld leiderschap? Dan kies je best voor ons all-in 5RS traject.

Lees hier meer over de voordelen van gedeeld leiderschap.

Binnen dit programma begeleiden we sportteams om een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap op te zetten. Hiervoor steunen we op de verkregen inzichten vanuit onze Shared Leadership Mapping om de juiste leiders aan te duiden en hen vervolgens maximaal te versterken in hun rol. Door als coach ruimte te laten aan de leiders binnen jouw team om ideeën te delen, initiatieven te lanceren en deze uit te werken, geef je hun leiderschapspotentieel de kans om verder te ontwikkelen. Op deze manier draag je bij aan het optimale gebruik van het leiderschapstalent aanwezig in jouw sportteam, uiteraard steeds gestuurd en begeleid door jou als coach. 

Tijdens de eerste workshop gaan we dieper in op het belang van gedeeld leiderschap en de rollen die spelers kunnen opnemen. We schetsen hier ook de krijtlijnen voor Shared Leadership Mapping en het vervolg van het traject.

Na deze eerste sessie volgt het online assessment van onze Shared Leadership Mapping, waarin we de leiderschapsstructuur binnen het team in kaart brengen. De resulterende inzichten bieden een belangrijke opstap naar het identificeren en benoemen van de beste leiders in jouw team op taak, motivationeel, sociaal en extern leiderschap. Door een structuur van gedeeld leiderschap op te zetten, kan je zo het talent binnen jouw team optimaal benutten.

Vervolgens gaan we nog een stap verder door het leiderschapspotentieel van de aangeduide leiders verder te versterken. Het team wordt doorheen 4 workshops begeleid om gerichter in te zetten op de benoemde leiderschapsrollen. De aangeduide leiders binnen het team krijgen in deze sessies extra verantwoordelijkheid zodat ze hands-on de eerste stappen leren zetten om hun nieuwe rol op te nemen. Doorheen dit traject leren de leiders binnen het team hoe ze het gedeelde wij-gevoel verder kunnen aanwakkeren. Dit zorgt er niet enkel voor dat ze zelf als betere leider aanzien zullen worden, maar vormt ook een belangrijke hefboom om hun impact op het teamfunctioneren  en het welzijn van hun teamgenoten te maximaliseren.

Dit gedeelde wij-gevoel wordt versterkt doorheen 5 verschillende fasen: Readying, Reflecting, Representing, Realising en Reporting. Elk van deze fasen is opgebouwd rond één centrale vraag die we graag meegeven in volgende overzichtsfiguur van ons 5RS traject.

Lees hier meer over de wetenschappelijke onderbouw van onze producten, evenals ons lopend onderzoek.

Praktisch

Het programma bestaat uit 5 workshops die de coach en/of sportpsycholoog samen met het volledige team doorloopt. Na de 1ste workshop volgt een online assessment voor onze Shared Leadership Mapping analyse. De resulterende inzichten hiervan worden met de coach/sportpsycholoog besproken. Op basis van deze inzichten bepaalt de coach/sportpsycholoog welke leiders vervolgens benoemd worden in elk van de 4 rollen. Deze leiders zullen hun team doorheen de volgende 4 workshops loodsen en daarbij hands-on leren hoe ze de gedeelde teamidentiteit binnen de groep kunnen versterken.

Wij laten jou hier graag de keuze tussen twee opties:

Als coach/sportpsycholoog begeleid je dit programma zelf:
  • We starten met een intake-gesprek met jou als coach of sportpsycholoog waarin we de krijtlijnen van het programma verduidelijken. In samenspraak bepalen we het verdere verloop en timing van het programma. 
  • Je krijgt hier niet alleen de onderliggende theoretische principes mee, maar ook praktische informatie rond de gebruikte oefeningen en de manier waarop deze idealiter begeleid kunnen worden.
  • Je krijgt het nodige ondersteunende materiaal zodat je op zelfstandige basis aan de slag kan met jouw sportteam.
  • De Shared Leadership Mapping wordt steeds uitgevoerd door ons team waarna we de resulterende inzichten met jou bespreken en je zelf aan de slag kan met de resultaten.
Je verkiest de ondersteuning van professionele begeleiding:
  • We starten met een intake-gesprek met jou als coach of sportpsycholoog waarin we de krijtlijnen van het programma verduidelijken alsook de onderliggende theoretische principes. 
  • In samenspraak bepalen we het verdere verloop en timing van het programma. 
  • We overlopen met jou de resultaten van de Shared Leadership Mapping en bepalen in samenspraak wie best wordt aangeduid als leiders op de verschillende leiderschapsrollen.
  • Vervolgens begeleiden wij het team doorheen de 5 workshops van het programma.

Vraag hier jouw offerte op maat