Gedeeld leiderschap op de werkvloer

Een win-win voor het team én de leidinggevende

Het woord “leiderschap” wordt vaak spontaan in verband gebracht met het leiderschap van een CEO of teammanager. We verwachten daarbij ook veel van onze leidinggevende; taakgerichte sturing, motiverende woorden, sociale steun, innovatieve ideeën, een goede vertegenwoordiging naar de buitenwereld, enz. De lat ligt hoog, zoveel is wel zeker. De diversiteit van talenten die nodig zijn om deze zeer verschillende rollen op een goede manier in te vullen legt de lat misschien zelfs wel onrealistisch hoog voor één enkele leidinggevende.

De vraag rijst dan; hoe kunnen we leiderschap anno 2022 dan wel optimaal invullen? De sleutel is om verder te kijken dan enkel de leidinggevende en ook het leiderschapspotentieel van de teamleden maximaal te ontplooien. Door medewerkers in te zetten op hun leiderschapstalenten en hen het nodige draagvlak te geven om actief een leiderschapsrol op te nemen, kunnen deze leiders binnen het team een essentiële schakel vormen in het optimaal functioneren van hun team. Hierbij delen we graag drie recente onderzoeken met jullie die nieuwe inzichten brengen rond gedeeld leiderschap op de werkvloer.

Onderzoeksproject 1

Ons eerste onderzoek bevestigt dat de leiderschapstalenten op de werkvloer niet bij één enkele persoon liggen, maar verdeeld zijn binnen het team. Aansluitend blijkt dat beter leiderschap binnen het team gerelateerd is aan een sterkere teamidentiteit (een gedeeld ‘wij’ gevoel, in plaats van 'jij' en 'ik'), een verhoogde teameffectiviteit, een hogere werktevredenheid, en een verlaagde burn-out bij de teamleden. Tot slot ook nog belangrijke info voor de leidinggevende: kiezen voor gedeeld leiderschap houdt niet in dat je eigen leiderschapsstatus aan waarde moet inboeten. Deze studie toonde zelfs het omgekeerde: teams met sterkere leiders binnen het team zien ook hun leidinggevende als een betere leider!

Onderzoeksproject 2

Ondanks het veelbelovende potentieel van gedeeld leiderschap, blijkt de uitvoering in de praktijk niet altijd eenvoudig. Een belangrijke vraag hierbij is welke leiderschapsrollen teamleden idealiter op zich nemen? En dat is precies waar ons nieuwste onderzoek jullie een antwoord op biedt.

Dit tweede onderzoek bestond uit zowel een kwalitatief deel (interviews en expert panels) als een kwantitatief deel (grootschalige vragenlijst). Het resultaat is een lijst van 10 leiderschapsrollen, specifiek voor leiders binnen het team, die elk positief gerelateerd zijn met verschillende prestatie- en welzijnsuitkomsten, zoals team effectiviteit, een "meer doen dan moet" attitude, team cohesie, en voldoening in het werk. Benieuwd naar wat deze leiderschapsrollen precies inhouden?

Onderzoeksproject 3

Veel studies vinden positieve effecten van gedeeld leiderschap, maar sommige studies wijzen ook op mogelijke nadelen. Een mogelijke reden voor deze contrasterende info is dat gedeeld leiderschap op verschillende manieren kan worden geïmplementeerd (de ene succesvoller dan de andere), en dit wordt vaak niet in rekening gebracht. 

Gezien deze informatie echter cruciaal is voor een effectieve implementatie van gedeeld leiderschap in de praktijk, gaat dit derde onderzoek op zoek naar de voordelen en nadelen van drie verschillende implementaties van gedeeld leiderschap doorheen interviews met 35 werknemers uit verschillende Belgische organisaties.