5R Traject

Het 5R Traject

Doorheen dit programma leren coaches of sportpsychologen in nauwe samenwerking met hun team hoe ze een gemeenschappelijke identiteit kunnen creëren en het gedeelde wij-gevoel verder versterken. We reflecteren niet enkel over wat het team uniek maakt, maar vertalen deze hernieuwde teamidentiteit naar de praktijk en zetten zo concrete stappen naar een beter teamfunctioneren.

Dit 5R Traject werd ontwikkeld samen met onze Australische collega's Prof. Alex Haslam en Prof. Nik Steffens van de University of Queensland. De 5R benaming staat voor de 5 verschillende fasen van het programma, elk startend met een R, die we met jouw team zullen doorlopen; Readying, Reflecting, Representing, Realising, en Reporting. Elk van deze fasen focust op één kernvraag die centraal staat en die je terug vindt in onderstaande figuur.

Praktisch

Het programma bestaat uit 4 workshops die de coach/sportpsycholoog samen met het volledige team doorloopt. De eerste workshop bestaat daarbij uit de Readying en Reflecting fase, de tweede workshop omvat de Representing en Realising fase, waarna nog 2 Reporting workshops volgen. We laten je hierbij graag de keuze tussen twee opties:

Als coach/sportpsycholoog begeleid je dit programma zelf:
  • We starten met een intake-gesprek met jou als coach of sportpsycholoog waarin we de krijtlijnen van het programma verduidelijken. In samenspraak bepalen we het verdere verloop en timing van het programma.
  • Je krijgt hier niet alleen de onderliggende theoretische principes mee, maar ook praktische informatie rond de gebruikte oefeningen en de manier waarop deze idealiter begeleid kunnen worden.
  • Wij voorzien ook het nodige ondersteunende materiaal zodat je zelfstandig met jouw team aan de slag kan gaan.
Je verkiest de ondersteuning van professionele begeleiding:
  • We starten met een intake-gesprek met jou als coach of sportpsycholoog waarin we de krijtlijnen van het programma verduidelijken alsook de onderliggende theoretische principes.
  • In samenspraak bepalen we het verdere verloop en timing van het programma.
  • Vervolgens begeleiden wij het team doorheen de 4 workshops van het programma.

Combinatie met gedeeld leiderschap?

Wil je niet enkel toewerken naar een gedeelde teamidentiteit maar dit proces nog versterken door de krachten van de coach en de leiders binnen het team te bundelen? Dan kies je beter voor ons all-in 5RS Traject. Klik hieronder voor meer informatie.

Vraag hier jouw offerte op maat