CROLIS

Cross-Cultureel Onderzoek naar Leiderschap in Sport

Onderzoeksvragen

In dit eerste onderzoeksproject lag onze focus op identiteitsleiderschap. We voerden een cross-sectionele studie uit (wat betekent dat de gegevens op één enkel tijdstip van elke deelnemer werden verzameld). We verzamelden gegevens via enquêtes.

Wat wilden we weten?

  • Is identiteitsleiderschap effectief in zowel WEIRD als niet-WEIRD landen?
  • Welke factoren dragen bij aan de effectiviteit van identiteitsleiderschap?
  • Heeft de cultuur van een land invloed op hoe effectief identiteitsleiderschap is?
  • Wiens identiteitsleiderschap (dat van de coach, teamkapitein, of beste leiders in het team) is het belangrijkst voor het bevorderen van de mentale gezondheid van sporters en de effectiviteit van het team?

Deelnemers

In dit project richtten we ons op voetbal, aangezien dit wereldwijd de meest beoefende sport is.

Totaal aantal sporters

3135

Totaal aantal voetbalteams

211

Wat hebben we gemeten in de vragenlijst?


Hoe hebben we nationale cultuur gemeten?

We hebben landen in twee groepen verdeeld. De landen in donkerblauw op de onderstaande kaart werden gecategoriseerd als hoog in collectivisme. Dit betekent dat ze een sterk gevoel van trots, loyaliteit en eenheid in hun families en organisaties benadrukken. Daarnaast waren de landen in lichtblauw op de kaart laag in collectivisme.