Shared Leadership Mapping


Heb jij zelf een klare kijk op de relaties binnen jouw bedrijf? Zie je wie bruggen bouwt tussen teams, wie collega’s ondersteunt met innovatieve ideeën en wie duurzame contacten legt met externe partners? Je moet in ieder geval verder kijken dan het organigram. Want een organigram biedt structuur, maar de informele leiders bepalen de eigenheid van jouw bedrijf.

Daarom vertrekt onze Shared Leadership Mapping analyse vanuit de kwaliteiten die medewerkers elkaar toebedelen. Zo brengen we op een wetenschappelijke manier helderheid in het anders onzichtbare netwerk dat bepalend is voor de bedrijfscultuur en het werk van jouw mensen. Het resultaat is een glasheldere kijk op de sleutelfiguren binnen jouw team.

De resultaten van onze leiderschapsanalyse kan je hanteren om jouw eigen leiderschap gerichter te delen en zo het succes van jouw team te vergroten. Door capabele mensen meer verantwoordelijkheid te geven, verhoog je bovendien ook het draagvlak bij beslissingen, alsook de toewijding en de tevredenheid bij jouw medewerkers.

Lees hier meer over ons wetenschappelijk onderzoek naar gedeeld leiderschap binnen organisaties.

Praktisch

Tijdens een gesprek met jou als leidinggevende en eventuele andere managers die bij dat team betrokken zijn, analyseren we wat de essentiële leiderschapsrollen zijn voor een optimaal functioneren van jouw team. Op basis van deze informatie, wordt elk van de teamleden gevraagd om een online assessment te doorlopen, dat maximaal 30 min. in beslag neemt en thuis kan doorlopen worden. De informatie uit deze 360° analyse wordt door ons samengebracht en geanalyseerd. De belangrijkste inzichten worden vervolgens gebundeld in een overzichtelijk feedbackrapport. Op die manier verwerf je voor elk van deze leiderschapsrollen inzicht in de informele structuur binnen jouw team. Dit inzicht laat je toe om de juiste verantwoordelijkheid aan de juiste persoon toe te vertrouwen.

In een gesprek met de leidinggevende lichten wij deze resultaten in detail toe en geven concreet aan hoe deze inzichten kunnen gebruikt worden om een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap te implementeren binnen jouw team. We kiezen bewust voor deze inclusieve aanpak, zodat we jou de basiskennis kunnen aanreiken om met de resultaten aan de slag te gaan. Daarnaast laten we ook de ruimte om bijkomende vragen te stellen op basis van de verkregen inzichten.

Belangrijk 

Het resulterende leiderschapsrapport wordt vertrouwelijk behandeld en enkel met jou als leidinggevende gedeeld. De resultaten worden niet doorgegeven aan individuele medewerkers.

Wat houdt dit leiderschapsrapport in?

1. Het leiderschapsnetwerk visueel in kaart gebracht voor verschillende leiderschapsrollen

Het leiderschapsnetwerk is een visuele weergave van de onderlinge leiderschapsverhoudingen tussen de teamleden.

  • Hoe groter het knooppunt van een medewerker, hoe meer deze persoon als goede leider wordt aanzien door zijn/haar collega’s.
  • De pijlen duiden op percepties van zeer goed leiderschap (donkerblauwe volle lijnen) en goed leiderschap (lichtblauwe stippellijn).
  • Indien men ervoor kiest om de leidinggevende mee op te nemen in deze leiderschapsanalyse wordt het knooppunt van deze persoon geel gemarkeerd. Dit is echter geen verplichting.

Door het in kaart brengen van deze leiderschapsstructuur wordt duidelijk of de sleutelfiguren binnen het team door het volledige team als goede leider worden aanzien of slechts door een beperkt deel van de medewerkers. Verder laat deze visualisatie je ook toe om eventuele subgroepen te identificeren.

2. Graadmeters bieden inzichten op teamniveau

Naast een visuele weergave van de leiderschapsstructuur binnen het team, wordt voor elk van de leiderschapsrollen ook algemene netwerkinformatie gerapporteerd.

Zo geeft de graadmeter rond het leiderschapspotentieel binnen het team inzage in hoeveel leiderschapskwaliteit er binnen de groep aanwezig is.
Daarnaast geeft de graadmeter rond de leiderschapsstructuur binnen het team aan in welke mate het leiderschap verdeeld is binnen het team.Een hiërarchische leiderschapsstructuur duidt hierbij op een sterk gecentraliseerd netwerk waarbij één persoon (bv. de manager of CEO) duidelijk de leiding neemt en waarbij er weinig ruimte is voor initiatief van andere teamleden. Een structuur van gedeeld leiderschap duidt er anderzijds op dat het leiderschap gedeeld wordt door meerdere personen binnen het team. Idealiter hebben teams een groot leiderschapspotentieel dat verdeeld wordt over verschillende teamleden.

Deze informatie laat je toe om de leiderschapsstructuur van verschillende teams te vergelijken of om eenzelfde team op te volgen doorheen de tijd.

3. Detailscores voor elke medewerker brengen dieper inzicht

Tot slot wordt voor elk van de leiderschapsrollen ook een grafiek bijgevoegd die voor elke medewerker binnen het team detailscores weergeeft. Zo kan je voor elk van jouw medewerkers aflezen in welke mate zij in een bepaalde leiderschapsrol als goede leider worden gezien, zowel door hun collega’s als door jou als leidinggevende. Daarnaast vind je ook de zelfperceptie van elke medewerker terug, die duidt op de mate waarin zij zichzelf waarderen in de betrokken rol. Tot slot rapporteren we ook de motivatie van elke medewerker om een bepaalde leiderschapsrol binnen hun team op te nemen.


4. Duidelijke conclusies zetten je op pad om een structuur van gedeeld leiderschap te implementeren.

Voor elk van de leiderschapsrollen worden de belangrijkste cijfers en relaties uitgelicht in een samenvattende tekst. Met deze info kan je aan de slag om een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap te implementeren in jouw team en de samenwerking verder te optimaliseren. We formuleren enkele conclusies die je kan samenleggen met jouw inzichten in het team om zo tot de meest optimale rolverdeling te komen.

Wat mag je verwachten?

Dit leiderschapsrapport geeft je inzicht in de sleutelfiguren binnen jouw team. Je kunt deze inzichten hanteren om je eigen leiderschap gerichter te delen door de teamleden met het grootste leiderschapspotentieel alsook een breed draagvlak binnen het team ook te benoemen in hun leiderschapsrol. Net zoals bij sportteams, verwachten we ook binnen organisaties dat je op deze manier de toewijding en motivatie van deze teamleden sterk kan verhogen. Verder toont ons recent onderzoek binnen organisaties aan dat het hebben van kwaliteitsvolle leiders binnen een team samengaat met een betere teameffectiviteit, een sterker groepsgevoel, alsook een hogere tevredenheid en verhoogd welzijn van de teamleden. Meer nog, leidinggevenden die kiezen voor gedeeld leiderschap bleken ook zelf gezien te worden als betere leider door hun teamleden.

Interesse in deze leiderschapsanalyse voor jouw team?