Ontwikkelingstrajecten voor organisaties

“The leaders who work most effectively, it seems to me, never say "I." And that's not because they have trained themselves not to say "I." They don't think "I." They think "we"; they think "team." They understand their job to make the team function. They accept responsibility and don't sidestep it, but "we" gets the credit. This is what creates trust, what enables you to get the task done.”

Peter F. Drucker

Wat kenmerkt succesvolle leiders? Hoe komt het dat sommige leiders erin slagen om hun team optimaal te laten functioneren, waarbij de beoogde winstcijfers worden waargemaakt en medewerkers met plezier komen werken, daar waar andere leiders geconfronteerd worden met teleurstellende cijfers, burn-outs en ontslagen? Recent onderzoek wijst hierbij op het talent van leiders om een sterke teamidentiteit — een ‘wij’-gevoel te creëren binnen hun team.

“The ratio of We’s to I’s is the best indicator of the development of a team.”

Lewis B. Ergen

Goede leiders (zij het de directeur, de manager, of leiders binnen het team), slagen er dus in om hun medewerkers te laten denken, voelen en handelen als één team (als ‘wij’), eerder dan als een groep individuen (als ‘ik’ en ‘jij). Dit ‘wij’-gevoel, wetenschappelijk verwoord als een gedeelde sociale identiteit, zorgt ervoor dat medewerkers verder gaan dan de aangewezen taken om hun collega’s en hun organisatie verder te helpen. Deze medewerkers ervaren een succes van hun team of van hun organisatie immers als een persoonlijk succes. Meer nog, het versterken van dit ‘wij’-gevoel vormt voor zowel de formeel leidinggevende als de leiders binnen het team een hefboom naar het versterken van de teameffectiviteit en de veerkracht van het team, alsook de tevredenheid en het welzijn van hun collega’s.

Om directeurs en managers enerzijds en leiders binnen het team anderzijds te begeleiden in het creëren en versterken van deze gedeelde teamidentiteit ontwikkelden we twee trajecten; het 5R Traject focust hierbij louter op het versterken van deze gedeelde teamidentiteit, daar waar ons all-in 5RS Traject start met het implementeren van een structuur van gedeeld leiderschap en vervolgens de krachten van de formeel leidinggevende en de leiders binnen het team bundelt om het ‘wij’-gevoel te versterken.

Voor meer informatie over elk van deze trajecten, verwijzen we jou graag door naar volgende pagina's:

Vraag hier jouw offerte op maat