5RS Traject

Het 5RS Traject

Wil je de sterktes van een gedeelde teamidentiteit combineren met de voordelen van gedeeld leiderschap? Dan kies je best voor ons all-in 5RS traject.

Lees hier meer over de voordelen van gedeeld leiderschap.

Binnen dit programma begeleiden we teams om een efficiënte structuur van gedeeld leiderschap op te zetten. Hiervoor steunen we op de verkregen inzichten vanuit onze Shared Leadership Mapping om de juiste leiders aan te duiden en hen vervolgens maximaal te versterken in hun rol. Inzetten op gedeeld leiderschap vergt immers een fikse mentaliteitswijziging, zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers. Coaching en begeleiding bij dit veranderingstraject is dan ook geen overbodige luxe.

Door als leidinggevende ruimte te laten aan de leiders binnen jouw team om ideeën te delen, initiatieven te lanceren en deze uit te werken, geef je hun leiderschapspotentieel de kans om verder te ontwikkelen. Op deze manier draag je bij aan het optimale gebruik van het leiderschapstalent aanwezig in jouw team, uiteraard steeds gestuurd en begeleid door jou als leidinggevende.

In een eerste stap zoeken we samen met jou als leidinggevende naar de leiderschapsrollen die essentieel zijn binnen jouw team en jouw organisatie, zodat we hier maximaal op kunnen inzetten tijdens het traject. Vervolgens brengt onze Shared Leadership Mapping de leiderschapsstructuur in jouw team in kaart voor elk van deze leiderschapsrollen.

Het benoemen van de juiste leiders op elke rol is op zich reeds een trigger die de motivatie van de aangeduide leiders om deze rol te vervullen sterk zal aanwakkeren. De aangeduide leiders voelen zich immers gedragen door hun team en weten dat hun leiderschap niet enkel geaccepteerd wordt door het team, maar ook verwacht wordt in moeilijke momenten. Hierdoor zullen deze leiders sneller hun verantwoordelijkheid opnemen wanneer ze benoemd zijn in hun leiderschapsrol, wat uiteraard essentieel is wanneer we willen toewerken naar een performanter en gezonder werkklimaat.

Vervolgens gaan we nog een stap verder door het leiderschapspotentieel van de aangeduide leiders verder te versterken. Voorgaand onderzoek wees hierbij op het belang van identiteitsversterkend leiderschap met als doel een gedeelde teamidentiteit te creëren. Doorheen dit traject leren de leiders binnen het team dan ook hoe ze het gedeelde wij-gevoel verder kunnen aanwakkeren. Dit zorgt er niet enkel voor dat ze zelf als betere leiders aanzien zullen worden, maar vormt ook een belangrijke hefboom om hun impact op het teamfunctioneren en op het welzijn van hun collega’s te maximaliseren.

Dit gedeelde wij-gevoel wordt versterkt doorheen 5 verschillende fasen: Readying, Reflecting, Representing, Realising en Reporting. Elk van deze fasen is opgebouwd rond één centrale vraag die we graag meegeven in volgende overzichtsfiguur van ons 5RS traject.

Praktisch

We starten met een intake-gesprek met jou als leidinggevende waarin de volgende zaken aan bod komen:

 • We verduidelijken de krijtlijnen van het programma alsook de onderliggende theoretische principes. 
 • In samenspraak bepalen we het verdere verloop en de timing van het programma. 
 • Samen zoeken we naar de essentiële leiderschapsrollen binnen jouw team. 

Op basis van deze exploratie stellen we een online assessment op dat door jouw medewerkers wordt ingevuld.

 • Wij brengen de resulterende inzichten voor jou samen in een verhelderend feedbackrapport dat we toelichten aan jou als leidinggevende. 
 • Samen komen we zo tot een beslissing van welke medewerkers idealiter worden aangeduid als leiders binnen het team.

Vervolgens begeleiden wij samen met jou het team doorheen de 5 workshops van het programma.

  • We zetten een structuur van gedeeld leiderschap op en versterken de gedeelde identiteit binnen het team.
  • Tijdens dit proces creëren we een hoge mate van zelfstandigheid zodat het team in staat zou moeten zijn om dit traject ook na afloop zonder onze begeleiding verder te zetten.
  • Hierdoor kan jouw team dankzij een kortdurende interventie blijvende stappen zetten naar een performantere en gezondere werkomgeving. 
  • Wil je toch nog verdere begeleiding bij dit proces, dan is dit uiteraard steeds mogelijk.

  Vraag hier jouw offerte op maat