Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Analyses op het niveau van leiderschapsgedragingen voor leiders binnen het team

Elke leiderschapsrol bestond uit één of meer leiderschapsgedragingen (u kunt de volledige beschrijvingen van deze gedragingen hier vinden). Voor de duidelijkheid hebben we ons eerder gericht op de leiderschapsrollen. Hier kunt u echter aanvullende informatie en analyses vinden met betrekking tot de leiderschapsgedragingen. 

Relevantie van leiderschapsgedragingen binnen het team

Vergelijkbaar met de gegevens gepresenteerd voor de leiderschapsrollen, biedt de volgende tabel percentages die weergeven hoeveel deelnemers elk van de gedragingen beschouwden als (1) niet relevant, (2) relevant maar niet vervuld, en (3) relevant en vervuld.

De tabel bevat zowel de bevindingen voor de leiderschapsrollen (bijv. Sociale leider) als de onderliggende gedragingen die overeenkomen met die rol. Het is hierbij belangrijk op te merken dat de vragenlijst zowel gedragingen als rollen afzonderlijk heeft beoordeeld.


Leiderschapsgedragingen van leiders binnen het team en uitkomsten

De volgende tabel toont de correlaties tussen de leiderschapsrollen en -gedragingen van leiders binnen het team en elk van de uitkomsten.