Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Analyses op het niveau van leiderschapsgedragingen van de formele leider

Elke leiderschapsrol bestond uit één of meer leiderschapsgedragingen (u kunt de volledige beschrijvingen van deze gedragingen hier vinden). Voor de duidelijkheid hebben we ons eerder gericht op de leiderschapsrollen. Hier kunt u echter aanvullende informatie en analyses vinden met betrekking tot de leiderschapsgedragingen. 

Relevantie van leiderschapsgedragingen van de formele leider

Vergelijkbaar met de gegevens gepresenteerd voor de leiderschapsrollen, presenteert de volgende tabel het percentage deelnemers dat aangaf dat een specifiek gedrag (1) niet relevant was; (2) relevant maar niet vervuld; en (3) relevant en vervuld was. 

De tabel bevat zowel de bevindingen voor de leiderschapsrollen (bv. Externe leider) als de gedragingen die onderliggende zijn aan die rol. Belangrijk hierbij op te merken is wel dat de rollen en gedragingen in de vragenlijst door deelnemers afzonderlijk gescoord werden.


Formele leiderschapsgedragingen en uitkomsten

De volgende tabel toont de correlaties tussen leiderschapsgedragingen van formele leiders en de verschillende uitkomsten.