Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Formeel leiderschap en uitkomsten

De volgende grafiek toont de correlaties tussen de verschillende formele leiderschapsrollen en de gemeten uitkomsten.

Team identificatie

Werktevredenheid

Werkbevlogenheid

Team cohesie

Organizational citizenship behaviour

Team effectiviteit

Externe leider

.36***

.43***

.32***

.40***

.36***

.43***

Sociale leider

.42***

.47***

.29***

.48***

.43***

.44***

Conflict oplossende leider

.43***

.52***

.37***

.44***

.41***

.45***

Participatieve leider

.38***

.45***

.37***

.37***

.38***

.45***

Adaptieve leider

.42***

.50***

.37***

.43***

.41***

.48***

Richtinggevende leider

.41***

.49***

.39***

.46***

.42***

.52***

Zelfkritische leider

.39***

.45***

.37***

.40***

.39***

.41***

Welzijnsleider

.43***

.49***

.36***

.46***

.44***

.45***

Team Ontwikkelingsleider

.45***

.53***

.40***

.46***

.45***

.45***

Taakleider

.35***

.43***

.35***

.39***

.37***

.49***

Motiverende leider

.48***

.54***

.40***

.45***

.44***

.52***

Leiderschapsversterkende leider

.39***

.47***

.40***

.38***

.38***

.44***

Zelf ontwikkelingsleider

.41***

.48***

.41***

.41***

.41***

.46***

Psychologische veiligheidsleider

.51***

.58***

.41***

.49***

.45***

.48***

Teamgerichte leider

.45***

.52***

.38***

.44***

.44***

.49***

Voorbeeldleider

.41***

.49***

.40***

.43***

.42***

.48***

*p < .05 | **p < .01 | ***p < .001

Formele leiderschapsrollen gerelateerd aan resultaten

Vergelijkbaar met de resultaten van de rollen van leiders binnen het team, konden de eerdere resultaten van de formele leiderschapsrollen worden verbeterd doordat de correlatietabel alleen gegevens bevatte voor de waargenomen leiderschapskwaliteit, die werd beoordeeld op een Likertschaal van 0-10. Het bevatte geen gegevens van deelnemers die een leiderschapsrol als "relevant maar niet vervuld" beschouwden. Om deze beperking aan te pakken en een meer allesomvattend begrip van de relatie tussen leiderschapsrollen en teamresultaten te verkrijgen, hebben we multivariate variantieanalyses (MANOVA) uitgevoerd.

Elke leiderschapsrol werd verdeeld in vier categorieën: een voor de gegevens die eerder niet waren opgenomen als (1) relevant maar niet vervuld, en drie voor wanneer de leiderschapsrol werd opgenomen als (2) lage kwaliteit (scores 0-4), (3) gemiddelde kwaliteit (scores 5-7), en (4) hoge kwaliteit (scores 8-10). Voor elke leiderschapsrol werd een MANOVA uitgevoerd om de relatie met de zes opgenomen uitkomstmaatregelen te onderzoeken. De onderstaande grafiek toont de algehele bevindingen voor de verschillende MANOVA-analyses.

De visuele interpretatie van deze significante resultaten is te vinden in de onderstaande grafiek.

Wilk’s Lambda

F

P

ηp2

Externe leider

.77

9.91

< .001

.09

Sociale leider

.73

11.60

< .001

.10

Conflict oplossende leider

.71

12.80

< .001

.11

Participatieve leider

.75

11.08

< .001

.09

Adaptieve leider

.73

12.20

< .001

.10

Richtinggevende leider

.70

13.58

< .001

.11

Zelfkritische leider

.77

10.00

< .001

.08

Welzijnsleider

.73

12.12

< .001

.10

Team Ontwikkelingsleider

.72

12.47

< .001

.11

Taakleider

.74

11.39

< .001

.10

Motiverende leider

.69

14.56

< .001

.12

Leiderschapsversterkende leider

.75

10.72

< .001

.09

Zelf ontwikkelingsleider

.74

11.05

< .001

.09

Psychologische veiligheidsleider

.64

17.50

< .001

.14

Teamgerichte leider

.73

11.83

< .001

.10

Voorbeeldleider

.72

12.48

< .001

.10

η2 = .01; small effect; η2 = .06: medium effect; η2 = .14: large effect


  Om de gegevens op een meer begrijpelijke manier te presenteren, hebben we de resultaten van de post-hoc-tests van Games-Howell voor elk van de uitkomsten gevisualiseerd. Voor elk van de zes opgenomen resultaten kunt u een overzicht zien van alle formele leiderschapsrollen en hoe hun verschillende categorieën scoorden op elk resultaat. Bovendien, als de Games-Howell-test een significante verschil aangaf tussen twee categorieën, hebben we een pijl toegevoegd met dezelfde kleur als de categorie waarvoor dat significante verschil bestaat (op een significantieniveau van p < .05).

  Necessary Condition Analysis om essentiële formele leiderschapsrollen te identificeren

  Om de kritische niveaus van leiderschapskwaliteit te onderzoeken die nodig zijn om de uitkomsten te bereiken, hebben we necessary condition analysis (NCA) uitgevoerd. Deze analyses hadden het doel vast te stellen of er een minimumniveau van waargenomen leiderschapskwaliteit vereist is voor bepaalde resultaten, zoals teamidentificatie. De volledige bevindingen van de NCA zijn op verzoek beschikbaar, maar we zullen hier de belangrijkste conclusies samenvatten.

  Over het algemeen geven onze bevindingen aan dat er geen kritisch minimumniveau van waargenomen leiderschapskwaliteit is dat noodzakelijk is voor één bepaalde formele leiderschapsrol om hoge niveaus van teamidentificatie, werktevredenheid, werkbevlogenheid, teamcohesie, organizational citizenship (meer doen dan wat van je verwacht wordt) of teameffectiviteit te bereiken. Hoewel onze eerdere bevindingen aantoonden dat het hebben van een formele leider van hoge kwaliteit geassocieerd was met betere scores op deze resultaten, lijkt het erop dat hoogwaardig leiderschap op één bepaalde leiderschapsrol geen absolute noodzakelijke voorwaarde is. Er zijn dus verschillende manieren om de uitkomsten te bereiken.

  Hier vindt u een voorbeeldgrafiek voor de relatie tussen de waargenomen kwaliteit van sociaal leiderschap en teamidentificatie. De horizontale as vertegenwoordigt de waargenomen kwaliteit van sociaal leiderschap, terwijl de verticale as teamidentificatie vertegenwoordigt. De grafiek toont drie verschillende bronnen van informatie: de Ordinary Least Squares (OLS), de Ceiling Envelopment - Free Disposal Hull (CE-FDH) en de Ceiling Regression - Free Disposal Hull (CR-FDH).

  De OLS-lijn vertegenwoordigt een lineaire regressie die de algehele relatie schat tussen de waargenomen leiderschapskwaliteit voor deze specifieke leiderschapsrol en teamidentificatie. Het geeft een gemiddelde schatting van hoe teamidentificatie verandert naarmate de waargenomen kwaliteit van leiderschap verandert. Echter, in de context van deze Necessary Condition Analysis is deze lijn niet de belangrijkste focus.

  De CE-FDH-lijn vertegenwoordigt de bovengrens of plafond van teamidentificatie dat kan worden bereikt voor specifieke niveaus van waargenomen leiderschapskwaliteit voor de gegeven leiderschapsrol. De CR-FDH-techniek is een plafondbenadering die de stapfunctie verkregen door de CE-FDH-techniek gladstrijkt door OLS-regressie te gebruiken door de linkerbovenhoeken van de stapfunctie.

  Samengevat, terwijl de OLS-lijn de positieve relatie tussen de waargenomen kwaliteit van de sociaal leiderschapsrol en teamidentificatie bevestigt, bevestigen zowel CE-FDH als CR-FDH dat het mogelijk is om maximale niveaus van teamidentificatie te bereiken, ongeacht de waargenomen kwaliteit van sociaal leiderschap.

  Hoeveel formele leiderschapsrollen zijn er nodig?

  Een beperking van de NCA-resultaten is dat deze analyses zich richten op individuele leiderschapsrollen, waarbij slechts één rol tegelijk wordt overwogen. Om deze beperking te overkomen, hebben we onderzocht hoe het aantal formele leiderschapsrollen dat als "van hoge kwaliteit" werd waargenomen (beoordeeld met meer dan 7 op een schaal van 0 tot 10), gerelateerd was aan de opgenomen resultaten. Het diagram hieronder illustreert de gemiddelde scores voor de zes opgenomen resultaten, ingedeeld op basis van het aantal formele leiderschapsrollen dat deelnemers als 8 of hoger beoordeelden. De foutbalken vertegenwoordigen de standaarddeviaties voor elk gemiddelde.