Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Formele leiderschapsrollen

Wanneer deelnemers vragen beantwoordden met betrekking tot leiderschapsgedragingen en -rollen, moesten ze zorgvuldig overwegen hoe ze zouden reageren. Voor elk leiderschapsgedrag en voor elke leiderschapsrol hadden deelnemers drie opties:

  1. Dit gedrag/Deze rol is niet relevant in de context van mijn team.
  2. Dit gedrag/Deze rol is relevant, maar wordt niet getoond door de formele leider.
  3. De formele leider vervult dit gedrag/deze rol, en ik beoordeel de kwaliteit van zijn/haar leiderschap op een schaal van 0 (zeer slecht) tot (zeer goed).

  Een voorbeeld van hoe dit eruitzag op het Qualtrics-platform wordt getoond in de afbeelding hieronder:

  Relevantie van formele leiderschapsrollen

  De volgende grafieken tonen de frequentie waarmee deelnemers aangaven dat een leiderschapsrol niet relevant was, relevant maar niet vervuld werd door de formele leider, of relevant en vervuld was. De eerste grafiek presenteert de algemene resultaten, terwijl de daaropvolgende vier grafieken de resultaten weergeven voor elk specifiek type team, namelijk bestuursteams, POC-teams, onderzoeksteams en ATP-teams.


  Externe leider


  Sociale leider


  Conflict oplossende leider


  Participatieve leider


  Adaptieve leider


  Richtinggevende leider


  Zelfkritische leider


  Welzijnsleider


  Team Ontwikkelingsleider


  Taakleider


  Motiverende leider


  Leiderschapsversterkende leider


  Zelf ontwikkelingsleider


  Psychologische veiligheidsleider


  Teamgerichte leider


  Voorbeeldleider


   Waargenomen kwaliteit van formele leiderschapsrollen

   De volgende grafieken illustreren de gemiddelde waargenomen kwaliteit van formele leiderschapsrollen. Foutbalken zijn opgenomen om de standaardafwijkingen weer te geven. Deze gemiddelden varieerden van 5,8 tot 6,9, gemeten op een schaal van 0 tot 10.


   De volgende grafieken tonen de gemiddelde waargenomen kwaliteit van formele leiderschapsrollen voor bestuursteams, POC-teams, onderzoeksteams en ATP-teams. Foutbalken zijn opgenomen om de standaardafwijkingen weer te geven.

   Relatie tussen de verschillende formele leiderschapsrollen


   Deze tabel vertegenwoordigt de correlaties tussen de verschillende formele leiderschapsrollen. Deze bevindingen tonen een matige tot hoge onderlinge samenhang tussen formele leiderschapsrollen (waarbij de meeste correlaties tussen .50 en .80 liggen). Met een matige tot hoge onderlinge samenhang tussen de verschillende formele leiderschapsrollen, suggereren deze bevindingen dat, hoewel ze verwant zijn, deze leiderschapsrollen afzonderlijke constructen zijn.

   Latente profielanalyse

   Vervolgens voerden we latente profielanalyses uit met behulp van M-plus om onderliggende latente profielen of distincte patronen van leiderschapsgedrag te identificeren. Door latente profielen analyses uit te voeren, beoogden we potentiële verschillende combinaties of configuraties van leiderschapsrollen te identificeren die vaak samen voorkomen.
   In onze analyse van formele leiderschapsrollen toonden de latente profielanalyses aan dat formele leiderschapsrollen doorgaans samen voorkomen en ofwel allemaal met hoge kwaliteit werden ingevuld (zwarte lijn), allemaal met gemiddelde kwaliteit (groene en blauwe lijn), of allemaal met lage kwaliteit (rode lijn). Met andere woorden, wanneer een paar formele leiderschapsrollen in onze steekproef met hoge kwaliteit werden vervuld, is het waarschijnlijk dat de andere leiderschapsrollen ook werden beschouwd als vervuld met hoge kwaliteit. Over het algemeen konden we geen andere unieke leiderschapscombinaties identificeren (bijvoorbeeld teams met hoge leiderschapskwaliteit met betrekking tot taakaspecten en lage leiderschapskwaliteit met betrekking tot sociale aspecten).