Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Leiderschap binnen teams en uitkomsten

Het volgende diagram toont de correlaties tussen de verschillende leiderschapsrollen binnen het team en de teamresultaten.

Team identificatie

Werktevredenheid

Werkbevlogenheid

Team cohesie

Organizational citizenship behaviour

Team effectiviteit

Sociale leider

.51***

.46***

.24***

.48***

.51***

.43***

Proactieve leider

.48***

.47***

.32***

.51***

.54***

.53***

Innovatieve leider

.44***

.46***

.30***

.47***

.52***

.54***

Ontwikkelingsleider

.49***

.51***

.36***

.55***

.56***

.56***

Welzijnsleider

.53***

.50***

.29***

.54***

.56***

.50***

Externe leider

.38***

.39***

.24***

.43***

.46***

.49***

Brugfunctieleider

.42***

.44***

.25***

.46***

.45***

.49***

Identiteitsversterkende leider

.52***

.53***

.38***

.53***

.57***

.55***

Logistieke leider

.36***

.39***

.23***

.37***

.42***

.47***

Taakleider

.41***

.42***

.30***

.49***

.47***

.54***

Samenwerkingsleider

.48***

.49***

.27***

.59***

.58***

.55***

Verbindende leider

.53***

.52***

.33***

.56***

.56***

.53***

Psychologische veiligheidsleider

.51***

.52***

.33***

.55***

.57***

.52***

Kritische leider

.37***

.36***

.23***

.42***

.38***

.39***

*p < .05 | **p < .01 | ***p < .001

Leiderschapsrollen binnen het team gerelateerd aan uitkomsten

Het is belangrijk op te merken dat de correlatietabel alleen de waargenomen leiderschapskwaliteit bevat, die werd beoordeeld op een Likertschaal van 0-10. Het omvat geen gegevens van deelnemers die een leiderschapsrol als "relevant maar niet vervuld" beschouwden. Om deze beperking aan te pakken en een meer uitgebreid begrip te krijgen van de relatie tussen leiderschapsrollen en teamresultaten, hebben we multivariate variantieanalyses (MANOVA) uitgevoerd.

Elke leiderschapsrol werd verdeeld in vier categorieën: één voor de gegevens die eerder niet waren opgenomen als (1) relevant maar niet vervuld, en drie voor wanneer de leiderschapsrol werd ingevuld met (2) lage kwaliteit (scores 0-4), (3) gemiddelde kwaliteit (scores 5-7) en (4) hoge kwaliteit (scores 8-10). Voor elke leiderschapsrol werden MANOVA's uitgevoerd, waarbij de relatie met de zes opgenomen uitkomstmaten werd onderzocht. Het onderstaande diagram geeft de algehele bevindingen weer voor de verschillende MANOVA-analyses.

De visuele interpretatie van deze significante resultaten is te vinden in het onderstaande diagram.

Wilk’s Lambda

F

p

ηp2

Sociale leider

.69

12.94

< .001

.12

Proactieve leider

.65

15.32

< .001

.13

Innovatieve leider

.70

12.67

< .001

.11

Ontwikkelingsleider

.69

13.14

< .001

.12

Welzijnsleider

.65

15.86

< .001

.14

Externe leider

.78

6.71

< .001

.08

Brugfunctieleider

.75

9.07

< .001

.09

Identiteitsversterkende leider

.69

12.20

< .001

.11

Logistieke leider

.79

7.59

< .001

.08

Taakleider

.73

10.46

< .001

.10

Samenwerkingsleider

.66

14.57

< .001

.13

Verbindende leider

.65

15.25

< .001

.14

Psychologische veiligheidsleider

.67

14.07

< .001

.12

Kritische leider

.80

7.64

< .001

.07

η2 = .01; small effect; η2 = .06: medium effect; η2 = .14: large effect


  Om de gegevens begrijpelijker te presenteren, hebben we de resultaten van de Games-Howell post-hoc tests gevisualiseerd voor elke uitkomst. Dus, voor elk van de zes opgenomen resultaten, kunt u een overzicht zien van alle leiderschapsrollen binnen teams en hoe hun verschillende categorieën hebben gescoord op elk resultaat. Bovendien, als de Games-Howell-test een significant verschil aangaf tussen twee categorieën, hebben we een pijl toegevoegd met dezelfde kleur als de categorie waarvoor dat significante verschil bestaat (op een significantieniveau van p < .05). Bijvoorbeeld, als deelnemers vonden dat ze een sociale leider van hoge kwaliteit in hun team hadden, zouden ze zich significant sterker identificeren met hun team, vergeleken met wanneer die sociale leider van gemiddelde of lage kwaliteit was of afwezig was. Bovendien, zelfs wanneer deelnemers hun sociale leider als van gemiddelde kwaliteit beschouwden, identificeerden ze zich significant sterker met hun team in vergelijking met wanneer deze leider van lage kwaliteit was of afwezig was. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen teams met een sociale leider van lage kwaliteit en teams waarin de sociale leider afwezig was.

  Necessary Condition Analysis om essentiële leiderschapsrollen binnen het team te identificeren

  Om de kritieke niveaus van leiderschapskwaliteit te onderzoeken die nodig zijn voor de aanwezigheid van de opgenomen resultaten, hebben we necessary condition analysis (NCA) uitgevoerd. Deze analyses hadden als doel te bepalen of een minimumniveau van waargenomen leiderschapskwaliteit vereist is voor bepaalde uitkomsten, zoals teamidentificatie. Hoewel de volledige bevindingen van de NCA op verzoek beschikbaar zijn, zullen we hier de algehele resultaten samenvatten.

  Over het algemeen geven onze bevindingen aan dat er geen redelijk minimumniveau van leiderschapskwaliteit binnen een specifieke leiderschapsrol binnen het team nodig is om hoge niveaus van teamidentificatie, werktevredenheid, werkbevlogenheid, teamcohesie, organizational citizenship of teameffectiviteit te bereiken. Hoewel onze eerdere bevindingen aangaven dat het hebben van hoogkwalitatieve leiders binnen het team geassocieerd is met betere scores op deze uitkomsten, lijkt het erop dat hoogwaardig leiderschap op één bepaalde leiderschapsrol niet noodzakelijk is om hoge niveaus van onze gemeten uitkomsten te bereiken. Er zijn dus verschillende manieren om een bepaalde uitkomst te bereiken.

  Hier vindt u een voorbeeldgrafiek voor de relatie tussen de waargenomen kwaliteit van de samenwerkingsleider en teamidentificatie. De horizontale as vertegenwoordigt de waargenomen kwaliteit van de samenwerkingsleider, terwijl de verticale as teamidentificatie vertegenwoordigt. De grafiek toont drie verschillende informatiebronnen: de Ordinary Least Squares (OLS), de Ceiling Envelopment - Free Disposal Hull (CE-FDH) en de Ceiling Regression - Free Disposal Hull (CR-FDH).


  De OLS-lijn vertegenwoordigt een lineaire regressie die de algehele relatie schat tussen waargenomen leiderschapskwaliteit voor deze specifieke leiderschapsrol en teamidentificatie. Het geeft een gemiddelde schatting van hoe teamidentificatie verandert naarmate de waargenomen kwaliteit van leiderschap verandert. Echter, in de context van Necessary Condition Analysis is deze lijn niet de belangrijkste focus.

  De CE-FDH-lijn vertegenwoordigt het bovenste limiet of plafond van teamidentificatie dat kan worden bereikt bij specifieke niveaus van waargenomen leiderschapskwaliteit voor de gegeven leiderschapsrol. De CR-FDH-techniek is een plafondbenadering die de stapfunctie die wordt verkregen door de CE-FDH-techniek, gladstrijkt door gebruik te maken van OLS-regressie door de linkerbovenhoeken van de stapfunctie.

  Samengevat, terwijl de OLS-lijn de positieve relatie bevestigt tussen de waargenomen kwaliteit van de samenwerkingsleider en teamidentificatie, bevestigen zowel CE-FDH als CR-FDH dat het mogelijk is om zeer hoge (of zelfs maximale) niveaus van teamidentificatie te bereiken met een vrij lage waargenomen kwaliteit van de samenwerkingsleider (dat wil zeggen, een minimumscore van 3 voor de kwaliteit van de samenwerkingsleider is nodig om maximale teamidentificatie te bereiken).

  Hoeveel leiderschapsrollen zijn nodig?

  Een beperking van de NCA-resultaten is dat ze zich richten op individuele leiderschapsrollen en slechts één rol tegelijk overwegen. Om deze beperking te overwinnen, hebben we geprobeerd om de relatie te onderzoeken tussen het aantal leiderschapsrollen binnen het team dat wordt waargenomen als "van hoge kwaliteit" (beoordeeld met een score hoger dan 7 op een schaal van 0 tot 10) en de opgenomen uitkomsten. Het staafdiagram hieronder geeft de gemiddelde scores weer voor de zes opgenomen uitkomsten, gecategoriseerd op basis van het aantal leiderschapsrollen binnen het team dat deelnemers hoger dan 7 beoordeelden. De foutbalken vertegenwoordigen de standaardafwijkingen voor elk gemiddelde.