Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Gecombineerde bijdrage van formele leiders en leiders binnen het team

We hebben aanvullende analyses uitgevoerd om de mogelijke differentiële effecten te onderzoeken van het hebben van enkel een formele leider van hoge kwaliteit versus het enkel hebben van leiders binnen het team van hoge kwaliteit. Bovendien wilden we bepalen of de gecombineerde aanwezigheid van beide leiderschapsfactoren nog sterkere resultaten zou opleveren.

Deelnemers werden ingedeeld op basis van de waargenomen kwaliteit van leiderschapsrollen binnen het team (gemiddeld over alle leiderschapsrollen binnen het team) en de waargenomen kwaliteit van formele leiderschapsrollen (gemiddeld over alle formele leiderschapsrollen). Specifiek werden deelnemers met een gemiddelde waargenomen kwaliteit van leiderschap hoger dan 6 toegewezen aan de categorie 'hoog', terwijl degenen met een gemiddelde waargenomen kwaliteit van 6 of lager werden toegewezen aan de categorie 'laag' voor elk type leiderschap. Deze classificaties werden vervolgens gecombineerd om vier afzonderlijke categorieën te creëren:

  • Laag x Laag (rood): geeft aan 'lage' waargenomen formeel leiderschap en 'lage' waargenomen leiderschap binnen het team.
  • Hoog x Laag (blauw): geeft 'hoog' waargenomen formeel leiderschap en 'lage' waargenomen leiderschap binnen het team.
  • Laag x Hoog (geel): geeft 'lage' waargenomen formeel leiderschap en 'hoog' waargenomen leiderschap binnen het team.
  • Hoog x Hoog (groen): geeft 'hoog' waargenomen formeel leiderschap en 'hoog' waargenomen leiderschap binnen het team.


Het volgende diagram presenteert de resultaten van de MANOVA-analyses die zijn uitgevoerd op de eerder genoemde gegevens. Elke categorie wordt vertegenwoordigd door een verschillende kleur, die aangeeft of deelnemers het formele leiderschap (FL) of leiderschap binnen het team (PL; peer leaders) als hoog of laag beschouwden. De balken vertegenwoordigen de gemiddelde scores op de uitkomstmaten voor elke categorie. Pijlen worden gebruikt om significante verschillen aan te geven die zijn geïdentificeerd via de Games-Howell post-hoc tests, waarbij de kleur van de pijl overeenkomt met de categorie die het significante verschil vertoont (op een significantieniveau van p < .05).

Deze MANOVA-analyses resulteerden in volgende conclusies:

  • Het hebben van een sterke formele leider of het hebben van effectieve leiders binnen het team creëert een belangrijke meerwaarde voor elk van de uitkomsten tegenover wanneer goede leiders ontbreken. 
  • De combinatie van goed leiderschap van zowel formele leider als leiders binnen het team zorgt duidelijk voor de beste uitkomsten.