Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Leiderschapsrollen binnen het team

Bij het beantwoorden van vragen met betrekking tot leiderschapsgedragingen en -rollen moesten deelnemers zorgvuldig nadenken over hun antwoord. Voor elke leiderschapsgedraging en leiderschapsrol hadden deelnemers drie opties:

  1. Dit gedrag/Deze rol is niet relevant in de context van mijn team.
  2. Dit gedrag/Deze rol is relevant, maar wordt niet getoond door teamleden.
  3. Een of meer teamleden vervullen dit gedrag/deze rol, en ik beoordeel de kwaliteit van hun leiderschap.

  Om het proces voor de deelnemers te vereenvoudigen, werd een meerkeuzesysteem gebruikt. Een voorbeeld van hoe dit eruitzag op het Qualtrics-platform wordt getoond in de afbeelding hieronder:

  Relevantie van leiderschapsrollen binnen het team

  De volgende grafieken tonen hoeveel deelnemers de rollen als niet relevant, relevant maar niet ingevuld, en relevant en ingevuld beschouwden. Ter illustratie, 6% van de deelnemers in de totale steekproef beschouwt de rol van sociale leider als niet relevant; 9,3% beschouwt de rol van sociale leider als relevant, maar geeft aan dat deze niet is ingevuld in hun team; en 84,7% beschouwt de rol van sociale leider als relevant en geeft aan dat deze is ingevuld.

  Sociale leider


  Proactieve leider


  Innovatieve leider


  Ontwikkelingsleider


  Welzijnsleider


  Externe leider


  Brugfunctieleider


  Identiteitsversterkende leider


  Logistieke leider


  Taakleider

  Samenwerkingsleider


  Verbindende leider


  Psychologische veiligheidsleider


  Kritische leider   Waargenomen kwaliteit van leiderschapsrollen binnen het team

   De volgende grafieken tonen de gemiddelde waargenomen kwaliteit van leiderschapsrollen binnen het team. Foutbalken zijn opgenomen om de standaardafwijkingen weer te geven. Deze gemiddelden varieerden van 6,1 tot 7,0, gemeten op een schaal van 0 tot 10.


   De volgende grafieken tonen de gemiddelde waargenomen kwaliteit van leiderschapsrollen binnen het team voor bestuursteams, onderzoeksteams en ATP-teams. Foutbalken zijn opgenomen om de standaardafwijkingen weer te geven.

   Relatie tussen leiderschapsrollen binnen het team

   Deze tabel vertegenwoordigt de correlaties tussen de verschillende leiderschapsrollen binnen het team. Deze bevindingen tonen een lage tot gematigde onderlinge samenhang tussen leiderschapsrollen binnen het team (waarbij de meeste correlaties tussen .40 en .60 liggen). Met een lage tot gematigde mate van onderlinge samenhang tussen de verschillende leiderschapsrollen binnen het team, suggereren deze bevindingen dat, hoewel ze verwant zijn, deze leiderschapsrollen verschillende concepten vertegenwoordigen.


   Latente profielanalyse

   Vervolgens hebben we latente profielanalyses uitgevoerd met behulp van M-plus, met als doel onderliggende latente profielen of verschillende patronen van leiderschapsgedrag te identificeren. Door latente profielanalyses uit te voeren, wilden we potentiële verschillende combinaties of configuraties van leiderschapsrollen identificeren die vaak samen voorkomen.

   De bevindingen voor leiderschapsrollen binnen het team weerspiegelden die van formele leiderschapsrollen. Evenzo kwamen er geen duidelijke profielen naar voren met unieke combinaties van enkele leiderschapsrollen binnen het team met hogere scores en andere met lagere scores. Ook hier gaven de latente profielanalyses aan dat leiderschapsrollen binnen het team doorgaans samen voorkomen. In wezen, als de leiders binnen het team enkele leiderschapsrollen binnen het team op een hoogwaardige manier vervullen, is het waarschijnlijk dat ook de andere leiderschapsrollen binnen het team worden beschouwd als effectief vervuld.