Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

De vragenlijst omvatte metingen voor teamidentificatie, werktevredenheid, werkbevlogenheid, teamcohesie, organizational citizenship behaviour (meer doen dan wat je verwacht wordt) en teameffectiviteit. Hieronder vindt u de referentie en items voor elk concept.

Team identificatie

Doosje, Bertjan & Ellemers, Naomi & Spears, Russell. (1995). Perceived Intragroup Variability as a Function of Group Status and Identification. Journal of Experimental Social Psychology. 31. 410-436. 10.1006/jesp.1995.1018.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .91

 • Ik beschouw mezelf als lid van dit team.
 • Ik ben blij dat ik deel uitmaak van dit team.
 • Ik voel mezelf sterk verbonden met andere leden van dit team.
 • Ik identificeer mezelf met dit team.

Werktevredenheid

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .87

 • Ik ben over het algemeen erg tevreden binnen dit team.
 • Ik ben over het algemeen graag bij dit team.
 • Ik ben over het algemeen tevreden met het soort werk dat ik binnen dit team doe.

Werkbevlogenheid

Schaufeli, W. B., Shimazu, A., Hakanen, J., Salanova, M., & De Witte, H. (2019). An ultra-short measure for work engagement: The UWES-3 validation across five countries. European Journal of Psychological Assessment, 35(4), 577-591.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .89

 • Op mijn werk bruis ik van energie.
 • Ik ben enthousiast over mijn baan.
 • Ik ga helemaal op in mijn werk.

Teamcohesie

Mathieu, J. E., Kukenberger, M. R., D'innocenzo, L., & Reilly, G. (2015). Modeling reciprocal team cohesion–performance relationships, as impacted by shared leadership and members’ competence. Journal of Applied Psychology, 100(3), 713.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .93

 • Er is een gevoel van eenheid en samenhang in mijn team.
 • Er is een sterk gevoel van samenhorigheid tussen de teamleden.
 • De leden binnen mijn team voelen zich verbonden met elkaar.
 • De leden binnen mijn team hebben een gedeelde focus op onze taken.
 • De leden binnen mijn team concentreren zich op het voor elkaar krijgen van onze taken.
 • Mijn team werkt nauw samen om onze taak te volbrengen.

Organizational citizenship behaviour

Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: the role of affect and cognitions. Journal of applied psychology, 87(1), 131.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .95

 • De verschillende leden in mijn team ...
  • helpen anderen die afwezig zijn geweest.
  • geven vrijwillig hun tijd op om anderen te helpen met werkgerelateerde problemen.
  • passen hun werkschema aan om in te springen voor werknemers die met vakantie willen gaan.
  • doen er alles aan om nieuwe werknemers zich welkom te laten voelen in het team.
  • tonen oprechte bezorgdheid en zijn steeds beleefd tegen collega’s, zelfs tijdens de meest zware werkgerelateerde of persoonlijke omstandigheden.
  • maken tijd vrij om anderen te helpen met werkgerelateerde of niet-werkgerelateerde problemen.
  • assisteren anderen bij hun verplichtingen.
  • delen persoonlijke bezittingen met anderen om hen te helpen met hun werk.
  • nemen functies op die niet vereist zijn maar die het imago van ons team verbeteren.
  • blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons team.
  • verdedigen ons team wanneer andere werknemers ons team bekritiseren.
  • tonen hun trots wanneer zij ons team vertegenwoordigen in het openbaar.
  • brengen ideeën aan om het functioneren van ons team te verbeteren.
  • tonen zichzelf loyaal tegenover ons team.
  • ondernemen actie om ons team te beschermen tegen potentiële problemen.
  • zijn begaan met het imago van ons team.
  • nemen functies op die niet vereist zijn maar die het imago van KU Leuven verbeteren.

Teameffectiviteit

Pearce, C. L., & Sims Jr, H. P. (2002). Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: An examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviours. Group dynamics: Theory, research, and practice, 6(2), 172.

Likert schaal van 1 tot 7, Cronbach’s alpha = .97

 • Mijn team komt afspraken na.
 • Mijn team levert kwalitatief hoogstaand werk af.
 • Mijn team pakt nieuwe problemen op een efficiënte manier aan.
 • Mijn team stelt doelen en prioriteiten gericht op maximale efficiëntie.
 • Mijn team communiceert over de gemaakte vooruitgang.
 • De bijdrage van mijn team aan KU Leuven is erg waardevol.
 • Mijn team is erg efficiënt.
 • Mijn team komt afspraken tijdig na. 
 • Mijn team vervult zijn plichten nauwkeurig en consistent.
 • Mijn team past zijn gedrag aan elke specifieke situatie aan.
 • Mijn team ontwikkelt realiseerbare plannen.
 • Mijn team communiceert op een proactieve manier over zijn vooruitgang.
 • Mijn team levert een waardevolle bijdrage aan KU Leuven.
 • Mijn team maakt zeer goede vooruitgang op de teamdoelstellingen.
 • Mijn team verzet de verwachte hoeveelheid werk.
 • Mijn team pakt de basis van problemen aan, niet enkel de symptomen.
 • Mijn team kan goed om met verandering.
 • Mijn team werkt aan belangrijke problemen.
 • Mijn team houdt iedereen op de hoogte.
 • De bijdragen van ons team zijn erg waardevol voor KU Leuven.
 • Mijn team doet goed werk.
 • Mijn team voert oplossingen op een zeer efficiënte manier door.
 • Mijn team stelt de juiste prioriteiten.
 • Mijn team houdt iedereen op de hoogte over de gemaakte vooruitgang.
 • Mijn team doet zijn werk erg goed.
 • Mijn team voert belangrijke veranderingen door.

Descriptieve data

De volgende staafdiagrammen tonen de gemiddelde scores voor elke uitkomstmaat. Het eerste staafdiagram vertegenwoordigt de algehele resultaten en bevat foutbalken om de standaardafwijkingen te visualiseren.

Het volgende staafdiagram toont de gemiddelde scores voor elke uitkomstmaat, opgesplitst naar verschillende soorten teams binnen de universiteit. Deze zijn allemaal gemeten met gevalideerde schalen en vertoonden gemiddelde scores variërend van 4,49 tot 5,76 op een schaal van 1 tot 7.